Kovesjoen erämiehet


Jahtia odotellessa

Kovesjoen erämiehet ry on Länsi-Parkanossa toimiva metsästysseura, joka on perustettu vuonna 1958. Jäseniä on tällä hetkellä 64, joista n. puolet on mukana syksyn hirvimetsällä.

Seura huolehtii jäsentensä metsästysmahdollisuuksista hallitsemillaan alueilla. Jäsenet osallistuvat aktiiviseti riistanhoitotyöhön ylläpitämällä riistapeltoja ja muita ruokintapaikkoja.

Seuran tehtävä on pitää toiminta-alueidensa hirvieläinmäärät sellaisessa tasapainossa, ettei kannan liikakasvu haittaa maa- ja metsätalouden harjoittamista. Samalla pysyvät hirvieläinten aiheuttamat liikennevahingot pieninä.

Pienriistan pyynissä toteutetaan lajikohtaisia rajoituksia mm. kanalintujen ampumisessa. Toisaalta seura yrittää rajoittaa pienpetokantoja palkitsemalla pyynnissä onnistuneita jäseniään.


Yksi vähemmnän pystyssä!

Mottia suunnitellaan

Ruokinta-automaatin täyttö

Kylätalon, peijaispaikan restaurointia
puheenjohtaja

Pasi Pentti
Kuusijärventie 664 ,
39620 KOVESJOKI

p 0503570128
>>>Tietoa jäsenille

Talkoita seuran erämajalla